Door Arie van der Wilt op 10 november 2016

Sporthal Hoogerheyne Heino naar Sportbedrijf Raalte?!

De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de aanwezigheid van voorzieningen in alle kernen. Die voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid. In vrijwel alle kernen zijn inmiddels MFA’s beschikbaar.

Onder voorzieningen vallen ook de sportaccommodaties. Hoewel de PvdA zich daartegen altijd heeft verzet, is op dit terrein de afgelopen jaren een stevige bezuinigingstaakstelling gelegd. Eén van de maatregelen die is genomen om deze taakstelling te realiseren is het instellen van het sportbedrijf.

De businesscase van het sportbedrijf is gewijzigd mbt sporthal Hoogerheyne, omdat een aantal sportverenigingen in Heino aangaf deze taakstelling veel beter te kunnen realiseren door het zelf op te pakken.

Tijdens de inspraakbijeenkomst m.b.t. de begroting was de voorzitter van de samenwerkende sportverenigingen in Heino één van de insprekers. De strekking van zijn betoog was dat de bezuiniging absoluut niet kan, en dat het laten vallen van deze taakstelling, ter grootte van € 75.000,- een goede eerste stap zou zijn.

Dat lijkt de PvdA geen verstandige keuze. Dit zou immers betekenen dat de bezuiniging door andere sporters zou moeten worden opgebracht. Wij zijn daar geen voorstander van.

Wat ons betreft wordt de sporthal ondergebracht bij het Sportbedrijf Raalte, dat daarmee een grotere omvang krijgt en wel in staat is de taakstelling te realiseren.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt