Door Arie van der Wilt op 10 november 2016

Muziekonderwijs voor de jeugd in de gemeente Raalte van levensbelang

De PvdA betreurt nog steeds de bezuiniging op het muziekonderwijs, dat heeft geleid tot het geheel wegvallen van deze voorziening binnen onze gemeente.

Gelukkig is er nu een initiatief van het Muziek Netwerk Salland, dat erop is gericht opnieuw muziekonderwijs mogelijk te maken binnen de scholen. Wij vinden dit een uitstekend initiatief. Eén van de insprekers tijdens de raadspleinsessie in Raalte, mevrouw Hofman, gaf heel treffend aan hoe belangrijk muziek kan zijn voor de ontwikkeling van kinderen op school: de een is goed in sport, de ander in rekenen, en weer een ander in muziek. Het is voor iedereen kind belangrijk ergens goed in te zijn.

Het college stelt voor het verzoek te honoreren en € 10.000,- beschikbaar te stellen. De vraag van het Muziek Netwerk Salland had echter niet alleen betrekking op de scholen, maar ook op het realiseren van een verbinding met de muziekverenigingen. De PvdA is van mening dat er alle aanleiding is om die groter vraag te honoreren.

De PvdA was van plan hiertoe een amendement voor te bereiden, maar een dergelijk initiatief is al genomen door BB, vandaar dat we dat amendement mede zullen indienen.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt