PvdA wil einde aan vestiging megastallen in Raalte

Door Arie van der Wilt op 7 november 2017

De PvdA-fractie zal bij de begrotingsbehandeling 2018 van de gemeente Raalte voorstellen om met spoed het bestemmingsplan Buitengebied Raalte aan te passen.  Arie van de Wilt roept het college op om alle zeilen bij te zetten om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een concept van een planherziening van het bestemmingsplan Buitengebied ter inzage te leggen.

Kernpunt in de wijziging moet zijn:

  • Geen nieuwe intensieve veehouderij in de nabijheid van woonbebouwing of scholen wordt gevestigd;
  • Beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de lelieteelt in de nabijheid van woonbebouwing of scholen.

Argumenten zijn:

  • Veel onderzoeken uitwijzen dat de intensieve veehouderij leidt tot grote risico’s voor de volksgezondheid;
  • De hele gemeenteraad zijn zorg uitsprak over de vestiging van een varkensmegastal in Mariënheem;
  • Dergelijke ontwikkelingen niettemin op meerdere plaatsen binnen onze gemeente mogelijk zijn;
  • De GGD adviseert dat bij een afstand van minder dan 1000 meter tussen intensieve veehouderij en woonbebouwing, een aanvullende gezondheidskundige risicobeoordeling zou moeten worden uitgevoerd;
  • De wethouder al in 2015, op vragen van de PvdA, heeft toegezegd in deze collegeperiode met een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied te zullen komen, waarbij naast de intensieve veehouderij ook voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt een oplossing gevonden zou worden;
  • Er in de afgelopen jaren heel veel planherzieningen hebben plaatsgehad van het bestemmingsplan Buitengebied voor individuele agrariërs, maar dat er, los van een informatieavond, geen enkel initiatief is ontplooid ten behoeve van de beloofde herziening;
  • Ook deze week weer publicaties zijn verschenen over de gevolgen van geitenhouderij voor de volksgezondheid;
  • Langer wachten onverantwoord is.
Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt