Door Arie van der Wilt op 10 november 2016

Nieuwe school De Korenbloem bouwen of tijdelijke schoolwoningen?

De PvdA vindt goed onderwijs van levensbelang. We leven in een kennismaatschappij, waarbinnen volgens deskundigen een kloof aan het ontstaan is juist op het gebied van het al dan niet beschikken over die kennis. We kunnen dan ook niet voldoende aandacht hebben voor goed onderwijs. Voor de ontwikkeling is goed onderwijs noodzakelijk en voor goed onderwijs zijn goede faciliteiten noodzakelijk.

De PvdA is dan ook blij met het nieuwe gebouw van het Carmel College Salland.

Ook voor de basisschool De Korenbloem is nieuwe huisvesting nodig. Daarbij moet echter wel de demografische ontwikkeling betrokken worden.

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs binnen onze gemeente gaat de komende periode dramatisch dalen. Dat betekent dat we op veel plaatsen te maken gaan krijgen met leegstand van lokalen. De PvdA pleit er voor om meerdere scholen in elkaars nabijheid te situeren, zodat het gemakkelijker wordt om lokalen door anderen te laten gebruiken. We leven in een tijd van netwerken en samenwerken. De gebouwen kunnen voor de wijk een veel bredere rol vervullen.

De stelling dat De Korenbloem zo groot is, dat men wel een eigen school kan vullen, is wat ons betreft te simpel en houdt onvoldoende rekening met het totaal.

De PvdA is benieuwd naar de opvattingen van de andere fracties op dit punt.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt