Wonen in Raalte

Door Arie van der Wilt op 26 februari 2018

Een mooi project

Deze week vertelde één van mijn collega’s dat hij een paar dagen vrij nam om zijn ouders te helpen met verhuizen. Ze verkasten naar het Burgemeesterskwartier. Ze keken er lang naar uit. Mooi voor ze dus! Het Burgermeesterskwartier is een belangrijk project voor Raalte: mooie woningen, op een schitterende plek vlakbij het centrum. Maar bovenal: geschikt voor ouderen.

Voor deze woningen was zoveel belangstelling dat het project heel snel vol was.

 

Een mix van alles

En er zijn veel meer mensen die op zoek zijn naar een woning. Starters, doorstromers, maar ook ouderen, die een kleinere woning willen.

En die woningen moeten er komen! In alle kernen van de gemeente Raalte. Woningen van goede kwaliteit die passen bij de financiële mogelijkheden en wensen van de bewoners. Een mix van huur- en koopwoningen bovendien.

Het is essentieel voor de leefbaarheid van de kernen dat mensen woonruimte kunnen vinden in hun eigen plaats. En dus niet gedwongen hoeven te verhuizen.

 

De vraag verandert

In onze gemeente hebben we in verhouding veel 2 onder 1-kap en vrijstaande woningen. Sterker nog, uit woningmarktonderzoeken blijkt dat er nu al meer van dit type woningen is dan dat er over 15 jaar nodig zal zijn. De groei van het aantal huishoudens in deze periode zit juist voornamelijk in de  groep mensen van 65 jaar en ouder.

Enkele jaren geleden was 60% van de vraag naar woningen bij Salland Wonen gericht op woonruimte voor één of twee personen. Daarom zijn zij gestart met het bouwen van meer kleinere huurwoningen.

 

Ook in de koopsector is het belangrijk dat er anders gebouwd wordt. Er moet doorstroming plaatsvinden, dat houdt onze gemeente leefbaar. Veel ouderen blijven wonen in een huis dat eigenlijk te groot is geworden. Er zijn altijd goede argumenten om niet te verhuizen: de buren, de tuin, de binding met het huis. Daarom is het belangrijk dat er een aantrekkelijk alternatief is. Een alternatief zoals het Burgemeesterskwartier. Kleinere woningen, in het centrum van de kern, vlakbij de meeste voorzieningen. Het is de rol van de gemeente om dat mogelijk te maken. Juist de grond die vrijkomt in de centra van de verschillende kernen, is heel geschikt voor woningen voor ouderen.

 

Duurzaam

Wat ons betreft worden alle nieuw te bouwen woningen duurzaam en energieneutraal. Daarvoor biedt de gemeente de laatste jaren veel meer mogelijkheden ter stimulering. De investeringen worden terugverdiend door lagere woonlasten. Nu het kabinet er vanuit gaat dat in 2050 geen gas meer mag worden gebruikt, is het verstandig om daarmee nu al rekening mee te houden. Dit kan bijvoorbeeld door andere vormen van energie te gebruiken.

De gemeente kan ondersteunen met voorlichting over subsidiemogelijkheden of duurzaamheidsleningen.

 

Voorzieningen

Duurzaamheid heeft ook betrekking op de gebruiksmogelijkheden. Om die reden zouden alle nieuwe  woningen “levensloopbestendig” moeten zijn. Deze woningen moeten voorzieningen hebben die het mogelijk maken dat ouderen of mensen die minder goed ter been zijn toch zelfstandig in hun huis kunnen blijven wonen.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt