Door Arie van der Wilt op 30 januari 2015

PvdA positief over plan Nieuw Tijenraan

De Raad heeft er al een aantal keren over gesproken en hopelijk nu voor de laatste keer: de vaststelling van het programma van eisen (PvE) voor Nieuw Tijenraan. De PvdA is hier blij mee: er ligt een plan dat er voor zorgt dat we weer jaren vooruit kunnen met de sport in Raalte, in een accommodatie die voldoet aan de eisen van vandaag.

De PvdA is altijd duidelijk geweest als het gaat om de waarde die wij hechten aan sportbeoefening. Nog los van de directe relatie die er bestaat tussen bewegen en gezondheid, is sport belangrijk voor ons welzijn. Het helpt jongeren bij de persoonlijke ontwikkeling: samenwerken met anderen, omgaan met winst en verlies, het leveren van prestaties, etc. De vele inspraakreacties van de sportverenigingen op dit punt waren duidelijk. Maar het levert ook een bijdrage aan de participatie in de samenleving. De hele raad was destijds op dat punt onder de indruk van de inspraakreactie van de heer Heemstra, de voorzitter van de biljartvereniging.

Met de bouw van Nieuw Tijenraan worden de randvoorwaarden neergezet om die sportbeoefening, in al die facetten, voor de toekomst mogelijk te maken.

Het PvE wijkt enigszins af van het voorstel dat er een jaar geleden lag. Dit heeft vooral te maken met het realiseren van een tweede sporthal. In het voorstel van vorig jaar is aangegeven dat het helaas niet was gelukt om m.b.t. de sporthal samen met Rohda tot een door allen gedragen plan te komen. Tijdens de bespreking in deze raad is toen door een aantal fracties, waaronder de PvdA, gevraagd te onderzoeken of het alsnog mogelijk zou zijn om samen met Rohda een integraal plan te ontwik-kelen.
Dat is nu wel gelukt, en dat vinden wij een compliment waard voor alle betrokkenen.

Daar hangt een prijskaartje aan. De kosten bedragen 3 miljoen extra. Een deel van dat bedrag wordt gebruikt om Rohda te compenseren. We hebben daar in de raadspleinsessie vragen over gesteld. Voor twee te vervallen velden wordt een kunstgrasveld in de plaats gelegd en in de afwerking van het terrein en in de sloop van de oude sporthal wordt een bijdrage verstrekt. Als we deze bijdrage vergelijken met situaties elders binnen de gemeente, zoals vorig jaar bij het tenniscomplex in Heino, dan is er niets vreemds aan de hand. Dat vinden we van belang.

We vinden het jammer dat er door sommigen de indruk wordt gewekt als of er sprake is van bevoordeling van een partij boven andere partijen of een kern boven andere, omdat er in Raalte helemaal geen sprake is van zelfwerkzaamheid.
Nog los van het feit dat we daarmee de vele vrijwilligers van Rohda zwaar te kort doen, want er wordt bij Rohda, net als bij vrijwel alle andere sportverenigingen, heel veel zelf gedaan, is dit een beetje het omdraaien van de feiten.
In een aantal kleinere kernen is van de kant van de gemeente een forse bijdrage geleverd voor het realiseren van een gebouw. Doordat mensen vervolgens zelf aan het werk gingen, is er nog veel meer gerealiseerd. Zijn er sporthallen gerealiseerd die de gemeente niet gebouwd zou hebben. Dat is knap en daar hebben we heel veel waardering voor. Maar om vervolgens te stellen dat er geen Tijenraan moet komen als er geen zelfwerkzaamheid plaatsvindt, dat is een onjuiste redenering. We hebben het hier over een noodzakelijke voorziening voor onze gemeente.

Veel is gezegd over het horecaconcept of eigenlijk vooral over de horecaondernemer. De raad gaat over de kaders, de hoofdlijnen, dus wij doen geen uitspraken over de ondernemer. Wij kunnen ons goed vinden in het concept zoals dat is gedefinieerd en dat tot stand is gekomen in nauw overleg met zowel de sportverenigingen als een op het gebied van horeca deskundig adviesbureau.

Zoals gezegd, de PvdA is blij met het voorliggende voorstel, maar we willen nu wel duidelijk aangeven dat wat ons betreft het budget nu wel taakstellend zal moeten zijn. Er zullen, zowel tijdens het bouwproces als bij de inrichting, nog heel veel momenten komen waarop er fantastische ideeën zullen komen om het nog mooier en beter te maken. Wat ons betreft prima, als de dekking wordt gevonden in het bestaande budget.
Wij hopen dat er zo snel mogelijk een schop in de grond gaat voor Nieuw Tijenraan, omdat dit in het belang is van heel de gemeente Raalte.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt