Door Gerrit Vrielink op 21 november 2014

Harry Zengerink nieuwe voorzitter PvdA Raalte

Donderdagavond heeft de PvdA afd. Raalte afscheid genomen van haar voorzitter Tijs de Bree. Tijs is beoogd lijsttrekker van de PvdA voor de provinciale statenverkiezingen in maart 2015. Hij kan die functie moeilijk combineren met het voorzitterschap van de afdeling Raalte.
Als nieuwe voorzitter is gekozen Harry Zengerink uit Broekland. De ambitie van Harry is dat de PvdA Raalte een goed bestuur nodig heeft voor de politieke vertegenwoordigers: “In de raad en in de gemeente gebeurt het immers. Ik zie het bestuur als facilitator en organisator van gedachtevorming en de totstandkoming van politieke standpunten door discussie en dialoog. Met een goed bestuur op de achtergrond, met actieve leden op de voorgrond en een goed raadslid valt er in Raalte veel te doen aan sociaal-democratische politiek en praktijken. De verbinding met de krachten in de Raalter samenleving mag adequater en significanter worden wat mij betreft en daar wil ik graag aan meewerken”, aldus Harry.

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink