10 maart 2015

Avond van de Zorg zeer geslaagd!

Maandagavond 9 maart waren 80 geïnteresseerden samen met Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) in gesprek over de over de veranderingen in de zorg en de toekomst van de zorg. Een gevarieerd gezelschap van mensen werkzaam in de zorg en politiek, geïnteresseerde inwoners van Raalte en leerlingen van Landstede MBO Salland. De opzet van de avond, het bundelen van denkkracht en ideeën is zeer geslaagd.
Met drie inleidingen is de avond gestart.
Ellen van Assem (over de veranderingen die de gemeenten moeten organiseren: “Veranderen van de zorg is hoognodig, maar door de korte voorbereidingstijd lopen we tegen invoeringsproblemen aan. Ook het declaratiesysteem in de zorg is onoverzichtelijk. Er zijn wel 100.000 codes om op te declareren! Maar er wordt hard gewerkt om het op te lossen. En het is niet allemaal kommer en kwel, de omslag in denken is gemaakt, er is begrip voor de verandering bij de mensen”.).
Agnes Wolbert (over de reden van deze grootschalige beleidswijziging door de 2e Kamer: “de 1e lijns zorg naar de buurt. Huisartsen en wijkverpleegkundigen moeten intensief samenwerken. Niet perse voor iedereen hetzelfde, maatwerk aan de ‘keukentafel’”).
Henk van Kampen (hoe de Zorggroep Raalte de veranderingen organiseert: “door andere zorgvraag veel vernieuwing nodig in bestaande huizen. Vernieuwen is nodig, de weg waar langs is geen discussie, wel het tempo. Declaraties moeten eenvoudiger. Richten op meer zorg aan huis en op dagbestedingen”).
Na de inleidingen volgden zeer boeiende gesprekken in de zaal. Onder leiding van Irene van der Koon heeft dit geleid tot 5 actiepunten. Deze actiepunten zijn aangeboden aan wethouder Gosse Hiemstra.

De vijf actiepunten voor de zorg in Raalte zijn:
1. Korte lijnen, elkaar kennen en weten waar je terecht kunt. Mensen vragen sneller hulp. Vertrouw op adviezen van professionals. Goede samenwerking tussen eerste en tweede lijnszorg.
2. Meer warmte in de zorg en tijd nemen voor goede zorg. Maak een speelse en herkenbare omgeving in de langdurige zorg. Voorkom dat te veel wordt geleund op vrijwilligers en mantelzorgers.
3. Meer communicatie zorgt voor betere zorg. Minder contactpersonen, vaste vertrouwde relaties met zorgvragers. Vertrouw professionals voor de organisatie en keuzes van zorg.
4. Persoonlijke aandacht. ‘Keukentafelgesprekken’ vragen om inzet van deskundige mensen. Wijkverpleegkundigen staan centraal. Ook GGZ-kennis toevoegen aan wijkverpleegkundige.
5. WMO moet uitgaan van kennis wijkverpleegkundigen. Minder kaders uit WMO en meer maatwerk. Betere samenwerking tussen WMO en zorgverzekeraars.

In zijn reactie gaf wethouder Hiemstra aan dat hij herkenbare knelpunten ziet. Daar wil hij aan werken o.a. door de verhouding tussen zorgverzekeraar en de WMO te verbeteren. Dat vraagt tijd en daarom is hij blij met het besluit van de gemeente Raalte om de overgang in de zorg over 2 jaar uit te smeren. Ook staat hij achter de keuze om niet aan te besteden, maar te kiezen voor samenwerking. Echter hij heeft ook te maken met een bezuinigingsopdracht vanuit Den Haag. Dus “alles” kan niet meer. Het PvdA-raadslid Arie van der Wilt neemt de aanbevelingen van deze avond mee bij de behandeling in de gemeenteraad. Ook provinciaal lijsttrekker voor de PvdA, Tijs de Bree, was aanwezig op deze succesvolle Avond van de Zorg.
De PvdA Raalte gaat deze avonden over andere belangrijke thema’s vaker organiseren.