Verkiezingsflyer PvdA Raalte

Door Gerrit Vrielink op 9 februari 2018

Ik? Nee Wij!

PvdA Raalte: één samenleving, met elkaar en voor elkaar

 

 

  • Iedereen doet mee!

Of het nu gaat om werk, inkomen, onderwijs, zorg, een huis of het lid van een vereniging kunnen zijn: iedereen heeft recht op deelname aan de samenleving. Rijksbezuinigingen hebben geen nadelige gevolgen voor Wmo-voorzieningen, minimabeleid, jeugd- en ouderenzorg. De gemeente wijst de weg in het web van regelgeving aan mensen die kopje onder dreigen te gaan.

  • Veilige, gezonde, groene en duurzame toekomst!

Veilige fietsroutes en zebra’s. Balans tussen bedrijfsbelangen, volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. Samen naar een meer duurzame, liefst biologische manier van produceren. Stimulering alternatieve energiebronnen, streekproducten en hergebruik. Behoud kleinschalig landschap en natuur.

  • Werk en inkomen

Banen zijn van het grootste belang en de PvdA vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om ondernemers te steunen. De economische groei moet ook in Raalte leiden tot meer bedrijvigheid en meer ruimte voor recreatie en toerisme. De gemeente geeft het goede voorbeeld door extra starters- en werkervaringsplaatsen open te stellen en zo veel mogelijk plaatselijk aan te besteden.

  • Voorzieningen

De PvdA vindt dat woningbouw afgestemd is op de toekomstige behoefte. Veel meer woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. In alle kernen voldoende betaalbare starters- én sociale huurwoningen. Gevarieerd, duurzaam en energieneutraal bouwen. Leefbare dorpen met goede voorzieningen en levendige centra. Ouderen moeten veel langer op hun eigen plek kunnen blijven wonen in levensbestendige woningen.

  • Bestuurlijke vernieuwing en luisteren naar de inwoners

De beste plannen komen uit de samenleving. Daarom wil de PvdA inwoners vaker van begin af aan betrekken bij nieuw beleid. Initiatieven vanuit inwoners of dorpskernen ondersteunen. Eigen wijkbudgetten voor actieve groepen en kernen. Ambtenaren op pad naar de burgers.

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink