kandidaat raadslid

Herman Kamphuis

Mijn naam is Herman Kamphuis. Ik ben geboren in Olst, getogen in Terwolde en in 1989 met mijn vrouw en 2 dochters verhuisd van Olst naar Raalte. Nu met pensioen en daarvoor werkzaam bij de Sociale Dienst van Deventer.   De PvdA is al ruim 30 jaar mijn partij, omdat ik me met de sociaal-democratische idealen verbonden voel: bestaanszekerheid voor iedereen (vast werk, goed inkomen, goed pensioen, goeie betaalbare woning, goeie zorg), solidariteit met elkaar, voor gelijke kansen en tegen ongelijke gevolgen, voor ontplooiing en participatie en tegen uitsluiting, voor rechtvaardigheid en duurzaamheid boven maximaal winst- en marktdenken.

Ik zie Raalte graag één solidaire samenleving worden waarin iedereen meedoet. Met elkaar en voor elkaar! Geen gehakketak, maar open overleg en verbinding tussen alle groepen. Niet ik, maar wij!

Ik zet me in voor die verbinding met als doel een nog rechtvaardiger en mooier Raalte. In het bijzonder voor mensen die het buiten hun schuld moeilijk hebben en aan de kant staan.

Ik praat – o.a. als ombudsman – met en vanuit mensen in plaats van over hen. Zie mij als hun vertegenwoordiger richting instanties, strijdbaar tegen uitsluiting, tweedeling en armoede.