kandidaat raadslid

Dick Kegels

Dick Kegels

Sinds 1999 ben ik inwoner van Heino en dus van Raalte. Ik vind dat Raalte een sterke PvdA verdient, daarom ben ik in 2012 lid geworden van de PvdA.
Wat is je grootste ergernis?
Dat de gemeenteraad vaak een ‘gelopen race’ rijdt doordat veel zaken al geregeld zijn in ondoorzichtige overlegstructuren.
Verder moeten we af van dure en veelal overbodige adviestrajecten die weinig tot geen echt nieuw beleid  opleveren.
Wat ga je als eerste doen?
Mensen mobiliseren en verbinden rondom belangrijke thema’s als duurzaamheid en vergroening. De komende jaren komt het er op aan dat we goede keuzes maken waardoor we de leefbaarheid in Raalte en in de kernen op peil houden.
Ik wil naar een transparante politieke besluitvorming waarin mensen weten welke belangen er spelen en hoe ze daar invloed op uit kunnen oefenen