Wonen in Raalte

Wonen in Raalte leeft

Wonen in Raalte is populair, we zien het aan de groeicijfers. Natuurlijk willen we dat deze groei zich doorzet. Maar wonen in een gezonde, mooie en groene omgeving vraagt om actief beleid. Wij willen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, nu en in de toekomst.  En dat niet alleen het moeten ook nog eens de juiste soort woningen zijn. Voor iedere behoefte en voor iedere portemonnee.

Woningen voor iedereen

Woningmarktonderzoeken tonen aan dat Raalte nu al meer twee onder één kap woningen heeft dan er in de toekomst nodig zijn. Daarnaast is er een groot tekort aan woningen voor kleinere huishoudens. Woningen voor één of twee personen en voor jongeren en ouderen. Juist die woningen moeten er meer komen. Dat blijkt ook uit de grote belangstelling voor de huizen in het Burgemeesterskwartier.

Wij willen inzetten op een nieuw woningmarktbeleid, waarbij woningen gebouwd worden waar behoefte aan is. We maken daarover prestatieafspraken met Salland Wonen. Wij gaan samen voor een maximale inspanning met als doel: voldoende woningen van het juiste type. Wonen voor iedereen dus.

Samen ontwikkelen

Wij willen dat iedereen kan meepraten over wonen. Daarom moeten alle inwoners met de gemeente in gesprek kunnen over de bouwplannen en wensen op het gebied van wonen. Wij willen ruimte geven aan plannen en experimenten met nieuwe manieren van wonen. Daarnaast stoppen de komende jaren veel boeren met hun bedrijf. Wij willen het gemakkelijker maken om woningen te bouwen op een gebied dat alleen een agrarische bestemming heeft.

Inspelen op trends

Er komt steeds meer vraag naar levensbestendige kleinere woningen. Woningen voor ouderen, alleenstaanden, starters of mensen die extra zorg nodig hebben. Wij willen het mogelijk maken om eengezinswoningen te verbouwen om aan die vraag te voldoen.

Uiteraard praten wij bij nieuwbouw over duurzaam bouwen. Dus gasloos, met zonnepanelen, energieneutraal en andere vormen van duurzame energieopwekking.

Werken en wonen hebben bij ons allebei topprioriteit. Niet gek dus dat we een eigen bedrijf aan huis makkelijker willen maken. We zullen hier ruimhartig omgaan met de aanvragen en plannen die de mensen indienen.

De woningwet 2015 biedt een mooie kans. Huurders van sociale huurwoningen mogen met gelijkgestemden hun woning overnemen door zelf een coöperatie te starten. Wij gaan in gesprek met initiatiefnemers op dit gebied.