Werken in Raalte

Werken in Raalte

Een warm ondernemersklimaat

Een groot deel van de werkgelegenheid wordt geboden door bedrijven. De gemeente moet zuinig zijn op hun lokale ondernemers. Wij willen startende ondernemers een warm welkom bieden. Dit doen we door ondernemersplannen te faciliteren en te kijken naar financieringsvormen met starterskredieten of subsidies.

De gemeente als aanjager van het bedrijfsleven dus. Werven van bedrijven en instellingen om zich in Raalte te vestigen zien wij als een belangrijke taak. Want het is simpel, meer bedrijven betekent meer banen. Wat ons betreft krijgen ambtenaren deze wervende rol in hun takenpakket.

Samenwerken met het platteland

In Raalte hebben we een karakteristiek platteland. Veel boerenbedrijven die al jarenlang in het bezit van een familie zijn, bieden werkgelegenheid aan veel inwoners. Er ligt veel druk op het platteland. De milieueisen en wetten uit Brussel en Den Haag worden steeds strenger. Wij willen onze boeren helpen. Samen ombouwen naar duurzaam ondernemen bijvoorbeeld.

Iedereen een passende werkplek

Om mee te kunnen doen is het hebben van werk een essentiële voorwaarde. Het biedt je zekerheid. Je kunt meedoen in de samenleving en je bent economisch onafhankelijk. We doen er dan ook alles aan om zoveel mogelijk banen te creëren. Toch zijn er nog altijd ruim driehonderd mensen die niet in staat zijn om werk te vinden. De gemeente heeft als taak om deze mensen bij te staan, dit kan door het uitvoeren van de participatiewet.

Wij vinden dat de uitvoering van deze wet erop gericht moet zijn om ook voor deze mensen passend werk te bieden. Kan dit niet in de reguliere arbeidsmarkt dan wellicht via een beschutte werkplek. Werk vergroot je eigenwaarde en zelfstandigheid. De gemeente moet daarom zicht hebben op de werkgelegenheid bij organisaties en bedrijven in de gemeente Raalte. De gemeente helpt, adviseert, en bemiddelt bij stageplaatsen en vacatures.

Wij bieden sollicitatietrainingen aan voor mensen die dit nodig hebben. We werken met jobcoaches die helpen bij het vinden van werk. We kijken per persoon wat nodig is. Dat is volgens ons een belangrijke sleutel naar succes. Ieder individu en iedere situatie is anders. De een heeft misschien wel schuldhulpverlening nodig, terwijl een ander een korte opleiding of een cursus nodig heeft om aan het werk te komen. De kosten van deze hulp mogen geen rol spelen, de gemeente neemt deze voor haar rekening.

Iets terug doen wordt beloond.

Het is goed om wat terug te doen, als je een uitkering ontvangt. Maar wel met behoud van je eigenwaarde. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligerswerk aansluit op de werkervaring en kwaliteiten van iemand. Bovendien mag (“gedwongen”) vrijwilligerswerk nooit in plaats van betaalde banen worden ingezet. We willen geen verdringing van banen. De vergoedingen die mensen ontvangen voor vrijwilligerswerk worden niet gekort op de uitkering. Wij willen mensen juist aanmoedigingen om vrijwilliger te worden of om als mantelzorger aan de slag te gaan.

 

Taalles moet altijd kunnen

Nieuw in Nederland? De belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen is het leren van de taal. Wij vinden dat er nooit financiële belemmeringen mogen zijn om taalcursussen te volgen.

Bedrijven en instellingen krijgen bij aanbestedingen van de gemeente wat ons betreft voorrang als ze werken met mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente Raalte. Wij belonen bedrijven die maatschappelijk ondernemen.