PvdA: Leven in Raalte, visie op de toekomst

PvdA Raalte: één samenleving, met elkaar en voor elkaar

Leven in Raalte doe je niet alleen

Je woont in de gemeente Raalte. Dat betekent dat je er een groot deel van je tijd doorbrengt. Je neemt deel aan het ‘Raalter leven’. Een gemeenschap waarin mensen voor elkaar zorgen en omkijken naar de ander. Een plek waar we werken aan de toekomst voor onze kinderen. Als het aan de PvdA ligt tenminste.

De problemen uit de grote steden met daklozen, drugsgebruikers en verwarde personen die gevaar kunnen stichten, kent Raalte in veel mindere mate. Maar ook hier hebben we problemen. De gemeente is verantwoordelijk om deze problemen te tackelen. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een goed en veilig leefklimaat, waarin zorg, onderwijs, openbaar vervoer, sport en cultuur goed geregeld zijn.

En nu investeren

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de thuiszorg, jeugdzorg en op sport en cultuur. Wat de PvdA betreft is de rek eruit. Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede zorg. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kan en moet beter. De PvdA wil een gemeente die nog beter zorgt voor de zwakkere en kwetsbaarste inwoners. Een belangrijke manier om dit te bereiken is een ruimer minimabeleid.

Levensloopbestendige woningen in alle kernen zorgen ervoor dat mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Door kleinschalig openbaar vervoer blijven alle kernen en buitengebieden bereikbaar, zo houdt je mensen mobiel. Hier maken wij ons hard voor.

Zorg is topprioriteit. Mantelzorgers moeten altijd gesteund worden door professionals. Mensen met een zorgvraag moeten voorrang krijgen bij het aanvragen van een woning.

Sommige ouderen kunnen zich eenzaam voelen. Dit is niet alleen heel erg voor de persoon in kwestie. Het is ook totaal onnodig. Er zijn tal van initiatieven vanuit de gemeente en maatschappelijke instellingen om ouderen gezelschap en een luisterend oor te bieden. Een belangrijke taak voor de gemeente is voorlichting. Wijs ouderen de weg naar de instellingen en initiatieven die er zijn.  Het is eeuwig zonde dat mooie maatschappelijke projecten niet genoeg over het voetlicht worden gebracht.

Altijd duidelijkheid

En ook niet onbelangrijk: alle regels waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, alle afspraken die de gemeente maakt en alle voorschriften die worden opgesteld moeten eenvoudig en in duidelijke taal terug te lezen zijn. Op internet en op papier. Iedereen moet weten wat de afspraken zijn en wat wel en niet kan.

Duidelijkheid geldt ook voor onze ambtenaren. Ambtenaren denken mee vanuit mogelijkheden en laten de burger niet struikelen over allerlei ingewikkelde regels en voorschriften. Ook de gemeente communiceert steeds meer digitaal via Internet. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentegids. Burgers die dit nog niet goed onder de knie hebben, krijgen ondersteuning van de gemeente om dit te leren.

De gemeente moet de verdere digitalisering van de samenleving onderkennen. Werkgelegenheid en banen veranderen ingrijpend. De dagelijks handelingen van de inwoners gaan steeds meer digitaal. De gemeente moet gaan nadenken over de inrichting van de toekomst. Hoe zien de werkgelegenheid, de scholing en de gehele samenleving er over twintig jaar uit? Hoe kunnen we onze inwoners hierop voorbereiden?  Dit zijn vragen van een gemeente die naar de lange termijn kijkt. De PvdA wil een duidelijke strategisch vergezicht. Die strategie bepalen we samen met experts die ons helpen de toekomst te begrijpen. Termen als ‘blockchain’ ‘algoritmes’ en ‘kunstmatige intelligentie’ moeten niet langer ‘vreemd’ of ‘eng’ klinken maar juist als kansen.

 

De PvdA wil de menselijke maat terug in Raalte. Samen werken aan een klimaat van gezond vertrouwen in elkaar. Een paar concrete voorbeelden:

  • Naast een goed en uitgebreid netwerk van openbaar vervoer, willen wij veilige fietsroutes naar en door alle dorpen. Een belangrijk verbeterpunt: veilige oversteekplaatsen in de centra van Raalte en Heino.
  • Iedereen in Raalte onder de 27 jaar moet werken of een opleiding volgen. Iedereen doet mee.
  • Cultuur is voor iedereen. Daarom krijgt iedereen die 18 jaar wordt eenmalig gratis twee toegangskaarten voor het Hoftheater.
  • Elke vorm van muziekonderwijs verdient bij ons een kans. Bestaande evenementen zoals Ribs en Blues blijven we steunen.
  • De jeugd verdient recreatie en een plek om samen te komen. Wij houden Traxx open.
  • Ouderen moeten waar nodig geholpen en ondersteund worden. Door te investeren in levendige centra, levensloopbestendige woningen en goed kleinschalig openbaar vervoer kunnen ouderen langer op hun eigen plek blijven wonen
  • Elk kind moet kunnen sporten. Wij houden sport voor iedere portemonnee toegankelijk.
  • Het centrum van Raalte moet aantrekkelijk blijven voor iedereen. Wij zoeken de samenwerking met winkeliers en bedenken samen creatieve oplossingen.
  • Wij blijven creatieve ideeën over vernieuwing en verbetering van onze omgeving altijd toejuichen. Iedere burger mag meepraten.
  • De gemeente moet de verdere digitalisering van de samenleving onderkennen. Enerzijds door de burgers te helpen die moeite hebben met het volgen van de ontwikkelingen. Anderzijds door na te denken over de scholing en werkgelegenheid op lange termijn. Hoe ziet onze gemeente er over twintig jaar uit.

meer info: https://raalte.pvda.nl/standpunten/verkiezingsprogramma-2018-2022-pvda-raalte/

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt