Door Arie van der Wilt op 9 februari 2014

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 PvdA Raalte

Politiek gaat om de mensen.

De PvdA doet op lokaal niveau wat nodig is om Nederland uit de crisis te helpen en te werken aan het land van morgen. Een land waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben – met een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar banken en aandeelhouders dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan zichzelf denken.

En het goede is: lokale politiek – ook in Raalte – wordt in de komende vier jaar alleen maar belangrijker. Het doet er meer dan ooit toe welke keuzes in de komende vier jaar in Raalte worden gemaakt. En door wie. Omdat in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke voorzieningen – de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening, de Wajong – in de handen van gemeenten komt. Van Den Haag naar Raalte dus.

Lees verder bij Standpunten, Verkiezingsprogramma 2014 – 2018, uitgebreide versie

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt