verkiezingsdebat met ouderen in Raalte

14 maart 2018

De gemeente doet het redelijk wat betreft de zorg voor ouderen. Alleen schort het aan de voorlichting en communicatie. Dat is wat de politiek zelf zegt. Vanuit de zaal kwamen ook andere geluiden: “Als mantelzorger moet ik alles alleen uitzoeken.” “Mooie woorden over participatie, maar de krant en ergens naar toe gaan kost wel geld.” “Op de gemeentesite kan ik niet vinden wat er allemaal voor ouderen mogelijk is”.

30 % van de inwoners van de gemeente Raalte is 55+. Jammer dat er maar ongeveer 50 ouderen aanwezig zijn. Worden alle ouderen wel uitgenodigd voor dit soort bijeenkomsten? Hoe weten ouderen dat er iets georganiseerd wordt? Hoe moeten ouderen er komen? Of worden ze vergeten?

Wij horen van ouderen dat ze graag meer sociale contacten zouden willen. Niet alleen thuis zitten, maar op bezoek willen gaan. Er op uit willen. Samen met anderen iets doen, bijvoorbeeld ergens naar toe in een busje. Ook deze ouderen moeten kunnen meedoen in de Raalter samenleving. PvdA raadslid Arie van der Wilt wil graag dat mensen met een uitkering gaan helpen deze activiteiten voor ouderen te organiseren. En dat de gemeente dit stimuleert, omdat het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten die onder de zogenoemde tegenprestatie vallen (iets terugdoen voor je uitkering). Deze verbinding lijkt ons goed voor het gevoel van eigenwaarde van beide groepen Raaltenaren.

Arie van der Wilt wees bij Zwakenberg ook op de participatiebijdrage. Dat is een bedrag van € 216 per persoon per jaar van de gemeente. Bedoeld om te kunnen deelnemen aan de Raalter samenleving. O.a. voor de krant, internet, lidmaatschap van verenigingen, uitgaan, de bibliotheek enz.  Maar dit moet dan wel bij ouderen bekend zijn.

Wat voorlichting betreft, zal de gemeente moeten zorgen voor een alternatief voor de afgeschafte papieren gemeentegids. Bijvoorbeeld een brochure met alle financiële mogelijkheden voor ouderen. Of regelmatig publiceren op de gemeentepagina van het Weekblad voor Salland. En dan meteen ouderen wijzen op alle hulpinstanties die er nu al zijn. Ouderenbonden en WIJZ welzijn – de organisatoren van de politieke middag – kunnen hierbij zelf ook een informerende rol spelen. En onze eigen PvdA-ombudsman van de afdeling Raalte: https://raalte.pvda.nl/wieiswie/ombudsman/.