22 februari 2015

Thema avond Zorg op 9 maart 2015

Na de veranderde wetgeving WMO in 2014 gaat de PvdA afdeling Raalte in gesprek met professionals en burgers om te zien hoe goede zorg wordt georganiseerd of wat er hiervoor nog dient te gebeuren. Samen met kennisinstelling De Landstede wordt in Raalte (locatie Landstede MBO Salland, Zwolsestraat 63 a) op maandag 9 maart een interactieve thema-avond georganiseerd waarbij burgers, professionals en betrokkenen gelegenheid krijgen in gesprek te gaan met PvdA 2e kamerlid Agnes Wolbert en managers van enkele zorginstellingen in Raalte. Centraal staat de vraag: Hoe organiseer je goede zorg, nu en in de toekomst? En wat is daar voor nodig?
Aan het eind van de avond worden vijf actiepunten beschreven voor Raalte, die worden aangeboden aan wethouder Hiemstra.

PvdA Raalte en De Landstede organiseren gezamenlijk deze thema-avond om in dialoog met 80 Raalter burgers en professionals, de zorg van nu en in de toekomst te ontwerpen. Op deze wijze hoopt de partij input en sturingsmiddelen te verkrijgen voor haar gemeenteraadswerk, de steunfractie en de ombudsman. Met een rake column, verzorgd door beleidsmedewerker Ellen van Assem- Tielbeke, wordt Agnes Wolbert (2e kamerlid PvdA) uitgedaagd om in 15 minuten te verhelderen hoe volgens haar goede zorg georganiseerd moet worden en wat daarvoor nodig is. Daarna gaan 80 Raaltenaren met elkaar in dialoog en worden de belangrijkste vragen voorgelegd aan het Tweedekamer lid. Het waarom van de veranderde wetgeving is inmiddels bij een ieder bekend. Om de zorg betaalbaar te houden moest er iets veranderen, maar het ontwerp is nog niet af. Hoe ziet goede zorg van nu en in de toekomst eruit en wat is daarvoor nodig? Hoe zien de managers dat? En hoe zien burgers dat?

Managers van Carinova en Zorggroep Raalte worden ook uitgenodigd deel te nemen aan deze avond van 80 Raaltenaren. Samen met burgers en professionals, zeg de verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden, worden de belangrijkste vragen omtrent zorg verkend en zullen uiteindelijk vijf actiepunten worden geformuleerd voor de gemeente Raalte. Deze worden later door de PvdA namens alle aanwezigen aangeboden aan wethouder Hiemstra.

Iedereen met zorg begaan is en deze boeiende avond wil bijwonen kan zich aanmelden met een e-mailbericht aan gerritvrielink@hotmail.com. De eerste 80 aanmelders krijgen toegang tot deze unieke avond in Raalte. De avond start om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is de zaal open. Vanwege het unieke karakter zijn ook mensen uit gemeente Olst-Wijhe van harte welkom deel te nemen. Moderator deze avond is Irene van der Kroon.