Door Gerrit Vrielink op 30 november 2013

Speeltuinvereniging Blekkerhoek

De PvdA Raalte vindt, bij monde van Arie van der Wilt, dat de verhuur van het zaaltje van de speeltuinvereniging wel toegestaan moet worden. De PvdA werkt aan een brief aan het college van burgemeester en wethouders om die eens even flink aan de tand te voelen. Wel erkent de partij dat de verhuur nu officieel nog niet toegestaan is.  Maar… “Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Vorig jaar al hebben we het college gevraagd te bekijken of maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren. Het enkele feit dat het in strijd is met het bestemmingsplan om het gebouw te gebruiken voor feestjes vinden wij onvoldoende om nu alles te blokkeren: als we het er over eens zijn dat dit gebruik niet erg is, (en volgens mij neemt de meerderheid van de raad dit standpunt in) dan moeten we het bestemmingplan zo wijzigen dat het gebruik daarmee in overeenstemming is. Ook deze suggestie hebben we het college al gedaan”, stelt Van der Wilt.
“Mocht het college van mening zijn dat verhuur van de zaal sowieso ongewenst is en niet bereid zijn om te bekijken of de regels kunnen worden aangepast, dan vindt de PvdA dat we moeten kijken of de vereniging met een subsidie ondersteund kan worden in de vele goede activiteiten die voor de buurt georganiseerd worden. Het missen van de inkomsten die men tot nu toe altijd kreeg door de verhuur van de zaal mag er zoals al gezegd niet toe leiden dat de speeltuinvereniging haar activiteiten zal beëindigen”, aldus de PvdA’er.
Van der Wilt: “Speeltuinvereniging De Blekkerhoek is een belangrijke voorziening van en voor de bewoners van de wijk Blekkerhoek. De afgelopen jaren zijn er al te veel voorzieningen weggevallen en we moeten voorkomen dat de vrees van het bestuur van de speeltuinvereniging werkelijkheid wordt en de speeltuinvereniging in het voortbestaan bedreigd wordt.”

(bron: Salland Centraal)

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink