Schuldhulpverlening in Raalte

Door Arie van der Wilt op 24 januari 2018

Ondanks de economische groei heeft een toenemend aantal mensen moeite om financieel rond te komen. Niet iedereen profiteert in dezelfde mate van de welvaartsgroei.

Recent heeft de Nationale Ombudsman een onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening door gemeenten. Een onderwerp waarvoor de PvdA de afgelopen jaren vaker de aandacht heeft gevraagd. Dit onderzoek van de Nationale Ombudsman is gedaan bij 10 gemeenten. De gemeente Raalte was daar niet bij.

Geconcludeerd wordt dat gemeenten aan mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang bieden tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk.

Omdat met een goede schuldhulpverlening mensen uit problematische situaties kunnen worden geholpen is het van doorslaggevend belang dat de deur van schuldhulpverlening wijd open staat, dat de gemeente deze mensen ruimhartig toelaat in dit traject, en dat de toegang laagdrempelig is.

Eén van de conclusies van het rapport is dat de overheid te veel uitgaat van de zelfredzaamheid van mensen. Die zelfredzaamheid is helaas niet bij alle mensen aanwezig, en volgens de ombudsman juist een van de oorzaken waardoor men in financiële problemen is terechtgekomen.

De wet maakt het voor gemeenten mogelijk beleidsregels vast te stellen om beperkingen op te nemen ten aanzien van de mensen die toegang hebben tot schuldhulpverlening. Dat kan gaan om eigen-woningbezitters, zzp’-ers, mensen in een echtscheidingstraject etc. Maar het kan ook gaan om een tijdsperiode die gepasseerd moet zijn na een schuldhulpverleningstraject, voordat men opnieuw hiervoor in aanmerking komt.

De Nationale ombudsman heeft in algemene zin drie aanbevelingen aan gemeenten gedaan:

  • Ga naar een burger met problematische schulden toe en breng in een face-to-face gesprek in kaart wat diens persoonlijke situatie is;
  • Sluit geen doelgroepen op voorhand uit. Verzamel voor het nemen van een beslissing alle relevante informatie, kijk naar de omstandigheden van de schuldhulpvrager en weeg de verschillende belangen tegen elkaar af;
  • Geef op iedere aanvraag een duidelijke, begrijpelijke, goed gemotiveerde beslissing op schrift, zodat burgers weten waar zij aan toe zijn en hun rechtsbescherming is gewaarborgd.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Hoe is de toegang tot schuldhulpverlening in Raalte geregeld (en vooral, hoe werkt dit in de praktijk)
  2. Welke drempels kunnen deze toegang belemmeren (is de schuldhulpverlening écht toegankelijk voor alle inwoners van Raalte, ongeacht afkomst, sociale omgeving en opleidingsniveau, en hoe meten we dit?)
  3. Wat kan daarin worden verbeterd?
  4. Hoe borgen we een snelle reactie van de kant van de gemeente, zodat de face-to-face gesprekken nog enigszins preventief kunnen werken in plaats van schadebeperkend?
  5. Hoe meten we de effectiviteit van de schuldhulpverlening, en welke verbeteringen zijn er op basis van de ervaringen het afgelopen jaar in onze aanpak aangebracht?
  6. Hoe toetsen we dat alle inwoners van Raalte bekend zijn met dit onderwerp, en dat de communicatie met de inwoners over dit onderwerp duidelijk, overzichtelijk en volstrekt begrijpelijk is?

Afhankelijk van het antwoord wil de PvdA dit punt graag agenderen in een komende raadsvergadering.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt