Door Arie van der Wilt op 14 januari 2015

PvdA wil “normaal” salaris voor nieuwe directeur Salland Wonen

De gemeenteraadsfracties van de PvdA in Raalte en Olst-Wijhe willen dat er paal en perk wordt gesteld aan het salaris van de nieuw aan te stellen directeur bestuurder van Salland Wonen.
Beide fracties vinden dat de nieuwe functionaris niet meer mag verdienen dan de burgemeester van Raalte (ca. € 110.000 per jaar incl. toelagen). De fracties vragen de colleges van B. en W. van Raalte en Olst-Wijhe om zich bij Salland Wonen sterk te maken voor het toepassen van deze Sallandnorm.

De aanstaande vacature bij Salland Wonen is dezer dagen onderwerp van gesprek tussen de Raad van Commissarissen van Salland Wonen en de college van B. en W. van Raalte en Olst-Wijhe.

De PvdA in Salland heeft al eerder aangedrongen op normalisatie van de salarissen in de (semi) publieke sector. De aanstaande wisseling van de wacht bij Salland Wonen vormt volgens de PvdA fracties een goed moment om te kijken naar de salariëring van de directeur bestuurder.
”Het kader hierbij wordt, wat ons betreft, niet gevormd door de Wet Normering Topinkomens. Deze, onlangs herziene wet, kent een salarisplafond van € 178.000 op jaarbasis (100% ministerssalaris)”, zo stellen beide fracties in de brief aan de colleges van B. en W. “Wij willen dat het salarisplafond voor de functie van directeur bestuurder gerelateerd wordt aan het salarisplafond dat geldt voor de burgemeester van de gemeente Raalte, zijnde de grootste gemeente in het werkgebied van Salland Wonen. Mét toelagen gaat het hierbij om een bedrag van ca. € 110.000. Dat lijkt ons, gelet op de omvang van Salland Wonen, een meer dan passende honorering”, aldus de PvdA.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt