7 juni 2014

PvdA stelt de raad voor om aantal wethouders op drie te houden

Het nieuwe college in Raalte gaat bestaan uit vier wethouders. De PvdA vindt dat beschamend en bereidt een amendement voor om het aantal wethouders tot drie te beperken. Fractievoorzitter Arie van der Wilt: “Raalte bezuinigt aan alle kanten, maar er is blijkbaar wel geld voor nog een wethouder erbij. Dit kan echt niet.”

50.000 euro weggegooid geld
Het vorige college bestond uit drie wethouders. Door de komst van een vierde wethouder wordt het aantal fte met 0,4 uitgebreid. Dat kost 50.000 euro. En dat is echt niet nodig. De afgelopen periode is gebleken dat het werk makkelijk door drie wethouders gedaan kan worden. Van der Wilt: “Het vorige college kon het werk met twee vingers in de neus aan. Zelfs grotere gemeenten doen het met drie wethouders. Een vierde wethouder voor Raalte is dus echt weggegooid geld.”

Een extra wethouder in tijd van bezuinigingen
Raalte heeft de afgelopen periode flinke bezuinigingen doorgevoerd die juist de inwoners van Raalte raken. Subsidies worden minder of verdwijnen en voorzieningen krimpen of worden, zoals het muziekonderwijs, volledig afgeschaft. “Met die 50.000 euro die deze extra wethouder gaat kosten, kunnen we ook de voorgenomen bezuiniging op zwembad De Tippe voorkomen,” zegt een verontwaardigde fractievoorzitter.

Waarom een vierde wethouder
De PvdA vraagt zich af waarom er een vierde wethouder nodig is. Het zou kunnen dat degenen die het werk anders met z’n drieën moeten doen, niet goed genoeg zijn. Als dat zo is moeten er andere kandidaten gezocht worden. Het zou ook kunnen dat persoonlijke belangen, bijvoorbeeld de wethoudersbaan of het gewenste evenwicht tussen twee partijen, hoger is dan het belang van Raalte. Dat zou echt verwerpelijk zijn.

Bij bezuinigingen moet de efficiency vergroot worden en moeten de overheadkosten beperkt worden. Raalte doet het nu andersom: er wordt bezuinigd op de uitvoering terwijl de overhead wordt vergroot.

Amendement
Omdat de PvdA deze ontwikkeling zeer zorgelijk vindt, bereiden wij een amendement voor de raad voor waarin wij voorstellen om het aantal wethouders op drie te houden.