Door Gerrit Vrielink op 2 december 2016

PvdA-Raalte wil strijdvaardiger Tweede Kamerfractie en lijsttrekker

Van pijnpunten naar strijdpunten, dat was de rode draad in de discussie op de ledenvergadering van de PvdA-Raalte, afgelopen woensdagavond bij café Laurels. Pijnpunten door 4 jaar regeren met de VVD, waarbij het eigen PvdA-geluid onvoldoende is gehoord. De PvdA-Raalte stuurt daarom een brief naar de kandidaat-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie om zich strijdvaardiger en zichtbaarder op te stellen in de komende politieke debatten.

De Raalter PvdA-leden snappen dat de verschillende maatregelen van het VVD-PvdA kabinet door de partijleiding wordt verdedigd, maar verwachten ook dat de partijleiders meevoelen met mensen uit de achterban die het moeilijk hebben en daarom ontevreden zijn. Volgens PvdA Raalte is dit een hoofdoorzaak van de slechte peilingen. Daarom moet de focus weer naar de oorspronkelijke PvdA-uitgangspunten: eerlijk delen, gelijke kansen, sterkste schouders-zwaarste lasten, solidariteit tussen individuele mensen en groepen.  Zo wordt er door de PvdA-leden uit Raalte meer aandacht gevraagd voor de te grote inkomensverschillen, vaste arbeidscontracten, AOW, pensioenen en de zorg. Het verkiezingsprogramma voor 15 maart 2017 biedt daar tal van mogelijkheden voor.

Over de ouderenzorg in verpleeghuizen werd een motie aangenomen waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen bij de komende zorgdebatten zich te laten leiden door het Manifest “Scherp op ouderenzorg” van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink