Door Gerrit Vrielink op 29 september 2016

PvdA motie voor budget projecten “de Raad op Stap” unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Raalte heeft het initiatief genomen om voor de Raadspleinsessie, regelmatig “op locatie” te vergaderen (De raad op pad). Afgesproken is om zo elke kern in de gemeente Raalte te bezoeken. Als extra agendapunt worden de inwoners van de kernen van harte uitgenodigd om actuele onderwerpen of wensen met een korte pitch aan de gemeenteraad voor te leggen.

heeten

Telkens weer blijkt hoe veel initiatieven er door inwoners van onze kernen worden genomen om de kwaliteit te verbeteren op allerlei gebied, wat ertoe leidt dat de leefbaarheid van die kernen wordt vergroot. Veel van die ideeën en initiatieven kosten de gemeente helemaal geen geld, maar zijn er soms voorstellen die niet kunnen worden uitgevoerd zonder financiële bijdrage van de gemeente. Het idee achter “De raad op pad”, is dat de gemeenteraad snel kan reageren op initiatieven vanuit de kernen, waarbij het niet goed is als de mensen een jaar moeten wachten om het tot uitvoering te laten komen, omdat er geen geld voor is.

Daarom heeft Arie van der Wilt van de PvdA Raalte in de Raadsvergadering van 29 september 2016 met een motie voorgesteld om hiervoor in de begrotingen van 2017 en 2018 telkens € 50.000 beschikbaar te stellen om deze ideeën zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

De motie van de PvdA is door de Raad unaniem overgenomen. Goed nieuws voor alle toekomstige kleinere ideeën en wensen vanuit de gemeenschappen in alle kernen!