Door Herman Kamphuis op 1 december 2016

Motie “SCHERP OP OUDERENZORG” op ledenvergadering PvdA Raalte aangenomen

De PvdA is bezig met de voorbereiding van haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Op de ledenvergadering van de afdeling Raalte op 30 november is een motie van Herman Kamphuis over de verbetering van de ouderenzorg aangenomen. De motie luidt als volgt:

De ledenvergadering van de PvdA-Raalte, bijeen op 30-11-2016,

is van mening dat:

  • De zorg in onze verpleeghuizen beter kan en beter moet
  • Aandacht en begeleiding daarbij even belangrijk is al verzorging en verpleging
  • Meer tijd aan de bewoners besteed moet worden en minder tijd aan papier en registratielast
  • In het verpleeghuis van nu mensen meestal zeer zware zorg nodig hebben
  • Het werk in verpleeghuizen daardoor steeds moeilijker is geworden en steeds meer vraagt van verplegend en verzorgend personeel
  • Daarom goed en genoeg personeel nodig is
  • Er goede betrokken bestuurders nodig zijn die weten wat er op de werkvloer speelt
  • Er geluisterd moet worden naar cliëntenraden
  • Het heel belangrijk is dat van alle verpleeghuizen duidelijkheid bestaat over de kwaliteit
  • De betrokkenheid van de mensen op de werkvloer de grootst mogelijke waardering verdient.

De ledenvergadering ziet bovenstaande verwoord in het Manifest Scherp op ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.

De ledenvergadering roept de Tweede en Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid op zich bij komende beraadslagingen te laten leiden door dit Manifest.

De motie is naar de Tweede Kamer fractie (Diederik Samson en Marith Volp) gezonden.

Herman Kamphuis

Herman Kamphuis

Mijn naam is Herman Kamphuis. Ik ben geboren in Olst, getogen in Terwolde en in 1989 met mijn vrouw en 2 dochters verhuisd van Olst naar Raalte. Nu met pensioen en daarvoor werkzaam bij de Sociale Dienst van Deventer.   De PvdA is al ruim 30 jaar mijn partij, omdat ik me met de sociaal-democratische

Meer over Herman Kamphuis