Door Gerrit Vrielink op 6 april 2014

Ledenvergadering PvdA Raalte

De PvdA afdeling Raalte organiseert op woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur in café Laurels, Varkensmarkt 7 in Raalte een algemene ledenvergadering.

20140308_111545 (2)

Agenda ledenvergadering:

1.         Opening

2.         Mededelingen

3.         Verslag ledenvergadering 21 november 2013

4.         Rekening 2013(stukken op vergadering beschikbaar)

5.         Kascontrolecommissie Ivo Leijten en Tineke van der Bruggen.

6.         Benoeming nieuwe kascommissie

7.         Beleidsverslag 2013 PvdA afdeling Raalte

8.         Bestuursverkiezing:

a.      functie van voorzitter, aftredend en herkiesbaar: Tijs de Bree 

b.      bestuurslid, het bestuur zoekt kandidaat(en) voor het opvullen van de vacature in het bestuur. 

9.         Benoeming afgevaardigde congres.

10.      Benoeming afgevaardigde gewest.

11.      Gemeenteraadsverkiezingen 2014:

a.      Evaluatie uitslag en college-onderhandelingen;

b.      Strategie voor komende periode;

12.      Afscheid Ivo Leijten als gemeenteraadslid.

13.      Huldiging jubilarissen PvdA Raalte.

14.      Campagne Europese verkiezingen op donderdag 22 mei 2014.  

15.      Rondvraag

16.      Sluiting

Namens het bestuur van de PvdA afd. Raalte,

Gerrit Vrielink, secretaris

De Spinde 170, 8102 LG  Raalte

gerritvrielink@hotmail.com

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink