Kr8, daar krijg je energie van!

15 oktober 2018

PvdA present bij Salland Café ’Daar krijg je energie van’  op 11 oktober 2018 in Heeten.

Onder de noemer De Kracht Van Salland werkt een breed netwerk aan nieuwe ontwikkelingen in Salland. Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst ( 4 keer per jaar), die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Op 11 oktober stond vernieuwing in de energie, energieproductie en energiebesparing op de agenda.

De bijeenkomst begon met een excursie naar het zonnepark van de Energiecoöperatie Endona in Heeten. De inwoners van Heeten kunnen participeren in dit  park dat 3.4 ha groot is.  Het park zorgt voor de opwekking van 14% van het totale elektraverbruik in Heeten (huishoudens en bedrijven). Het park  is pas sinds eind september 2018 in gebruik. De initiatiefnemers zijn inmiddels al weer bezig met nieuwe plannen. Energiecoöperatie Endona heeft vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteits-wet verkregen. Er zal worden geëxperimenteerd met een lokale energiemarkt  in Heeten waarin innovatieve prijsmechanismen worden beproefd in combinatie met lokale energieopwekking en –opslag. In dit experiment wordt samengewerkt met o.a. de Universiteit Twente en ENEXIS.

Aansluitend was er een bijeenkomst in het Trefpunt in Heeten. Hier zijn 7 energie-initiatieven gepresenteerd uit Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Bathmen en Mariënheem (voor meer informatie: zie websites hieronder). Daarnaast presenteerde  Natuur en Milieu Overijssel een overzicht van maatregelen die de provincie en de gemeente Raalte zouden kunnen nemen om de 20% duurzame energie/CO2 uitstoot te realiseren. Het Energieloket Salland informeerde de bezoekers over energiebesparing in de eigen woning.

Ongeveer 80 belangstellenden hebben de bijeenkomst bezocht. Het betrof vooral particuliere huisbezitters die interesse hebben in energiebesparing. Opvallend is, dat alle initiatieven die voor het voetlicht kwamen, kleinschalig begonnen zijn en gaandeweg de actieradius vergroten. Initiatiefnemers worden steeds enthousiaster én deskundiger en ze weten veelal de weg naar professionele of wetenschappelijke ondersteuning te vinden. Ze zijn ook in staat om de projecten organisatorisch en financieel te managen.

Het is dringend noodzakelijk dat de gemeente Raalte een denergie-visie ontwikkelt. Daarbij gaat het niet alleen om de wijze waarop Raalte de besparingsnorm denkt te halen, maar ook om de wijze waarop inwoners betrokken worden en  particuliere initiatieven  hierin een plek krijgen.

Tenslotte: het was opvallend dat met name kernen (in dit geval Heeten en  Mariënheem) actief zijn op het gebied van energiebesparing. In Raalte zelf zijn er (voor zover bekend) relatief weinig particuliere initiatieven en leeft de energie-problematiek minder dan in de kernen en in Olst-Wijhe.

Interessante websites:

www.dekrachtvansalland.nl       www.endona.nl              www.vriendenerf.nl      www.aardehuis.nl

www.deventerenergie.nl             www.destromerij.nl      www.goedveurmekare.nl

www.natuurenmilieuoverijssel.nl