Door Arie van der Wilt op 30 september 2013

Openbaarheid van informatie in zaak Heesweg 44

Over de zaak Heesweg 44 is in de gemeente Raalte veel commotie ontstaan. Het heeft in de politiek veel stof doen opwaaien en veel inwoners hebben zich er een mening over gevormd.
In dit geval gaat het over het openbaar maken van informatie. Wij hebben daar ons eigen standpunt in, hetgeen voor velen echter niet duidelijk was. Wij zijn absoluut niet voor het achterhouden van bepaalde informatie. Deze suggestie werd wel gewekt. Wij hebben er bij wethouder Wagenmans meerdere keren op aangedrongen om de pers uit te leggen dat bepaalde informatie op dat moment niet openbaar kon zijn. Hier hebben wij nog geen reactie over ontvangen, vandaar onze eigen uitleg.

Bijna alle informatie over de bodemsanering van Heesweg 44 (de oude boerderij van ex-wethouder Ben Haarman) was openbaar. Eén Dossier was dat nog niet. Ben Haarman werd hierin direct aansprakelijk voor gesteld door de gemeente. Om een rechtszaak te voorkomen probeerde de advocaat van de gemeente overeenstemming te bereiken met de advocaat van Haarman. De raadsman van de gemeente Raalte was van mening dat dit ene dossier niet openbaar gemaakt mocht worden, omdat dit schadelijk zou kunnen zijn voor de positie van de gemeente in de rechtszaak.

Wij vinden dat alles op alles gezet moet worden om elke cent terug te krijgen die de sanering van deze grond heeft gekost. En natuurlijk vinden wij ook dat alle informatie in principe openbaar moet zijn. Maar in dit geval leek het of de positie van de gemeente in de rechtszaak geschaad zou worden. Ons standpunt is dat informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn, maar dat goed afgewogen moet worden wanneer dit wordt gedaan.

De stand van zaken nu is dat het hele dossier openbaar is, omdat de schikking is mislukt en de feitelijke informatie in de rechtszaak niet vertrouwelijk hoeft te zijn.
Wij vinden dus: informatie moet zo snel mogelijk, en op termijn ALTIJD openbaar gemaakt worden.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt