Door Arie van der Wilt op 26 januari 2014

Effecten van woningbouw in de kleine kernen

In de afgelopen jaren is er een aantal besluiten genomen over woningbouw in de kleine kernen. Het gaat daarbij om slechts een paar woningen per jaar, waarbij de kosten voor de gemeente veel groter zijn dan de opbrengsten uit de grond. De toekomstige woningbouw in Laag-Zuthem gaat de gemeente minimaal € 775.000 kosten (dat is het verlies op de exploitatie).In het meest gunstige geval, als er op termijn een kleine 30 woningen komen, ruim  €25.000 per te bouwen woning.

Dit is veel geld. Wat de PvdA betreft veel te veel geld, als we niet zeker weten wat de effecten daarvan zijn.

Het bouwen in de kleine kernen gebeurt vooral vanuit de gedachte dat de jeugd in de kern moet kunnen blijven wonen en dat dit noodzakelijk is voor de leefbaarheid. Voor ons is van belang te weten of dat echt zo is. Vandaar dat we de rekenkamer hebben gevraagd hiernaar een onderzoek te doen, waarbij onze vragen zijn:

  • Hoeveel woningen die de afgelopen 10 jaar zijn gebouwd in de kleine kernen zijn echt naar starters gegaan?
  • Hoeveel woningen zijn naar “doorstromers” vanuit de betreffende kern gegaan en door wie zijn de vrijkomende woningen vervolgens betrokken?
  • Wat is het effect van de woningbouw op de positie van de scholen?
  • Hoeveel woningen zijn jaarlijks nodig om daarvan voor de scholen een merkbaar effect te laten uitgaan?
  • Wat is het gevolg van de woningbouw in de kleine kernen van de afgelopen 10 jaar voor de leefbaarheid in die kernen?

Helaas heeft de rekenkamer voor een ander onderzoek gekozen.

Omdat deze vragen de PvdA-fractie blijft bezighouden en een antwoord hierop noodzakelijk vindt voor het te voeren toekomstig beleid, zal de PvdA bekijken of zij zelf met een aantal studenten hier onderzoek naar kan doen.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt