Door Tijs de Bree op 15 april 2014

De feiten rondom OV-bezuinigingen in Overijssel

Door inzet van de PvdA-statenfractie van Overijssel wordt het OV hopelijk beter toegesneden op de vraag en daarmee betaalbaar en toch aantrekkelijk genoeg. Als daardoor meer passagiers komen, dan kunnen verliezen beperkt blijven. Overigens is door ons uitgesproken dat wij in het kader van de kerntaak Bereikbaarheid bereid zijn eigen autonome middelen van de provincie in te zetten.