Door Gerrit Vrielink op 26 september 2014

Collendoorn misschien toch weer open

De Collendoorn, één van de wegen om de wijk Collendoorn-Arendshorst in- en uit te gaan, gaat misschien toch weer open. Een ingestelde werkgroep gaat het op aandringen van de PvdA, LA, D66 en VVD toch over de ontsluiting van de wijk hebben. Eerst mocht er in de werkgroep niet gepraat worden over de ontsluiting van de wijk, terwijl dat voor de inwoners juist het belangrijkste punt was. Vorige maand nodigden bewoners van de wijk de raad uit om hun buurt te bekijken. Ze hadden 170 handtekeningen verzameld om duidelijk te maken dat de situatie in de wijk niet veilig is. De wijk mist vooral de toegangsweg de Collendoorn. Eerder kon de weg gewoon gebruikt worden om de wijk in- en uit te gaan, maar toen er ineens betonblokken op de weg waren geplaatst kon alleen de weg Arendshorst nog gebruikt worden.

Onveilig
“De situatie is onveilig. Bewoners zijn bang dat er in geval van nood niet genoeg wegen zijn om de wijk veilig te verlaten”, zegt Arie van der Wilt, fractievoorzitter van de PvdA. “Stel er breekt brand uit, dan moeten mensen via Collendoorn weg kunnen komen. Met de 170 handtekeningen heeft de wijk aangegeven dat er iets moet gebeuren. Eerst leek het of de raad luisterde, maar het bleek dat er in de werkgroep niet gepraat kon worden over de ontsluiting van de wijk. Dat is raar. Als dit voor inwoners van Raalte belangrijk is, moet daar toch iets mee gebeuren?”
Niet alleen de buurtbewoners vinden de situatie onveilig, ook Veilig Verkeer Nederland gaf in een rapport aan dat de situatie onveilig is. De PvdA maakt zich zorgen over de inbreng van inwoners van Raalte. Van der Wilt: “Het college zegt dat inwoners van Raalte inspraak hebben, maar als ze iets aandragen worden ze gewoonweg niet serieus genomen. Dat vinden we zorgwekkend. Gelukkig ziet de wethouder nu zelf ook in dat dit zo niet kan.”
Motie overgenomen
De PvdA, LA, D66 en VVD dienden afgelopen donderdag een motie in waarin staat dat er wel over de ontsluiting van de wijk gepraat moet worden. De wethouder nam de motie over. De inwoners van de wijk Collendoorn-Arendshorst zijn daar blij mee.
Het eerste gespek heeft imiddels plaatsgevonden. De PvdA zal de voortgang goed blijven volgen.

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink