Door Arie van der Wilt op 10 november 2016

Bestemmingsplan Buitengebied aanpassen voor gezondheid van inwoners

In februari 2015 is de eerste herziening van het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Ten tijde van die vaststelling was al duidelijk dat een aantal ontwikkelingen vragen om aanpassing van dit plan.

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor het voorkomen van megabedrijven, zoals het varkensbedrijf bij Mariënheem, op korte afstand van een school. De hele raad was verontwaardigd over de ontwikkeling bij dit bedrijf, maar maatregelen om dergelijke vestigingen elders te voorkomen zijn nog steeds niet genomen.

Ook de situatie rond het gebruik van gif in de bollenteelt vraagt om maatregelen, ter bescherming van omwonenden. Beide ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de gezondheid van onze inwoners.

GB heeft daarnaast gevraagd om een regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Voor ons eveneens van belang, gezien de kansen die dit biedt voor nieuwe economische ontwikkelingen in het buitengebied.

Wethouder Wagenmans heeft aangegeven in deze collegeperiode met een herziening te komen, maar maakt daar helaas geen enkele haast mee.

Dat staat is schrille tegenstelling tot alle aanpassingen van dit bestemmingsplan die de Raad afgelopen tijd heeft zien langskomen. Alleen dit jaar waren dat er al 7! Allemaal plannen voor individuele aanvragers. Plannen die uit vele honderden pagina’s bestaan, waar veel ambtelijke tijd in gaat zitten, en die over het algemeen gaan over het verruimen van mogelijkheden voor agrariërs of bouwmogelijkheden op voormalige agrarische percelen.

Kennelijk wordt daaraan door het college een grotere prioriteit toegekend dan aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente.

Wat de PvdA betreft kan er niet langer worden gewacht en de PvdA heeft een motie over deze problematiek voorbereid.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt