Door Arie van der Wilt op 26 januari 2014

Besloten vergaderingen gemeenteraad Raalte

De afgelopen week ontstond er nogal wat commotie over een besloten vergadering van de gemeenteraad van Raalte. Dit was jammer en helemaal onnodig. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. En dat moet ook, want iedereen moet kunnen zien hoe besluiten en keuzes tot stand komen.

Toch kunnen er redenen zijn waarom een raadsvergadering besloten is: dat kan als het om een persoon gaat (een vergadering over de voordracht van een burgemeester, zoals in november 2013, mag zelf niet in openbaarheid plaatsvinden) en dat kan ook als het gaat om een onderwerp waarbij de positie van de gemeente geschaad zou worden als de bespreking in het openbaar plaatsvindt.

Dat laatste was aan de orde in de besloten vergadering van vorige week: hoewel het een onderwerp betrof waarin BenW bevoegd zijn en de raad formeel geen rol heeft, wilde de wethouder de gemeenteraad informeren over een vraag van een projectontwikkelaar, en overleggen over de strategie die daarbij het best gevolgd kan worden. Het is niet handig als die projectontwikkelaar daarvan tot in detail op de hoogte is. Als we thuis overleggen over de prijs die we zouden willen betalen voor een auto die we bij een dealer hebben zien staan, dan doen we dat ook niet waar de garagehouder bij staat.

In deze vergadering is geen besluit genomen. Dat kan wat de PvdA betreft ook alleen in openbaarheid. Wat de PvdA-fractie jammer vindt, is dat niet gewoon in de pers is uitgelegd wat er aan de hand is en waarom dit overleg niet openbaar kon zijn.

Dit was voor de PvdA-fractie aanleiding om hierover een gesprek aan te gaan met de burgemeester en de overige fractievoorzitters. Inmiddels hebben we samen met de andere fracties, met B & W een afspraak gemaakt:  Voortaan zullen geen besloten vergaderingen meer plaatsvinden als niet van tevoren duidelijk in de pers is aangegeven wat er aan de hand is en waarom een vergadering besloten moet zijn.

De PvdA-fractie vindt dat belangrijk en de PvdA zal niet meer deelnemen aan een besloten vergadering als deze gedragslijn niet is gevolgd.

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt