Door op 18 maart 2016

AZC Raalte

Tijdens de ledenvergadering van 17 maart hebben we gesproken over de motie van Herman Kamphuis, ombudsman PvdA afdeling Raalte. Grote betrokkenheid bij het onderwerp. Er waren twee gasten (niet-leden) aanwezig om mee te spreken/denken.

De PvdA ledenvergadering afdeling Raalte roept gemeente Raalte op om:

  • vooral eigen regie te houden op het AZC en zich niet te laten dirigeren door het COA;
  • de kleinschaligheid in acht te nemen, de menselijke maat zoveel mogelijk vorm te geven;
  • initiatieven en betrokkenheid vanuit Raalte te honoreren;
  • zich te richten op de integratie en asielzoekers zo spoedig mogelijk gelegenheid te bieden om bij een vluchtelingenstatus zich te vestigen in Raalte. Raalte heeft veel potentie en het leven in Raalte is goed.

Er is breed discussie gevoerd of we ons zouden moeten richten op met name de gezinnen asielvragers. We willen echter niet stigmatiseren en zeker niet bij voorbaat jonge mensen veroordelen. We respecteren dat iedereen asiel kan aanvragen en erkennen de praktijk van asielaanvraag. Wel wensen we, waar mogelijk, dat de procedure zo kort mogelijk wordt gehouden. Asiel is bedoeld voor vluchtelingen en daar wensen we ons voor in te zetten vanuit humanitaire gronden.

We hebben ons raadslid Arie van de Wilt gevraagd deze punten te behartigen en het gedachtegoed van de PvdA te delen met de raad.

Dank aan allen aanwezig!

Harry Zengerink, voorzitter