Door Arie van der Wilt op 10 november 2016

Afschaffen betaald parkeren een slecht idee.

De afgelopen jaren is, onder druk van de Raalter ondernemersvereniging, regelmatig gesproken over de vraag of het systeem van betaald parkeren zou moeten worden afgeschaft, omdat men van mening is dat het betaald parkeren ten koste gaat van de omzet in de winkels.

Aan het eind van de jaren 90 is in Raalte het betaald parkeren ingevoerd, op uitdrukkelijk verzoek van dezelfde ondernemers. De reden was dat er een regulering moest komen voor het parkeren, omdat de bestaande parkeerterreinen in het centrum de hele  dag vol stonden, o.a. met auto’s van winkelpersoneel en bewoners van het centrumgebied. Het gevolg was dat mensen eindeloos rondjes moesten rijden om ergens een parkeerplek te kunnen vinden.

Deze maatregel was succesvol, want sinds die tijd is het vrijwel altijd mogelijk om binnen vrij korte tijd een parkeerplek te vinden. Al vrij snel na de invoering kwam van de kant van de ondernemers de vraag om ook gratis parkeren mogelijk te maken. Aan die wens is tegemoet gekomen met de blauwe zones aan beide zijden van het centrum.

De laatste jaren gaat het minder goed met de middenstand, en zien we overal in winkelgebieden leegstand ontstaan. Hiervoor zijn drie redenen:

  1. De economische crisis van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de klant minder geld heeft te besteden en voorzichtiger is geworden met zijn/haar uitgaven;
  2. De opkomst van internet en alle vormen van nieuwe technologieën heeft niet alleen geleid tot een verschuiving van de fysieke winkel naar de internet-winkel, maar heeft ertoe geleid dat het gedrag van de consument helemaal is veranderd;
  3. Juist op het moment dat de vraag voor fysieke winkelruimte afneemt vanwege de 2 hierboven genoemde omstandigheden, hebben heel veel winkelgebieden (ook Raalte) hun aanbod aan vierkante meters winkel vergroot.

Het gevolg daarvan is leegstand.

De ondernemers geven aan dat de teruggang in omzet deels te wijten is aan het betaald parkeren. Waarom dat zo is, wordt nergens aangetoond.

Uit een onderzoek dat in opdracht van de VNG is uitgevoerd door prof. Mingardo van de Erasmusuniversiteit, blijkt dat het afschaffen van betaald parkeren niet leidt tot meer publiek. “Dom en duur” was de kop in het stukje zoals dat onlangs in de Stentor verscheen. Een ruim winkelaanbod, nabijheid, een schoon, veilig en sfeervol centrum zijn aspecten die consumenten veel belangrijker vinden dan gratis parkeren. De belangrijkste “trekker” daarbij is “beleving”.

Parkeren kost veel geld. De beschikbare grond in het centrumgebied, de bestrating, het onderhoud etc. Het klinkt heel aantrekkelijk als er wordt gezegd “het parkeren is gratis”. Dat willen wij ook wel. Maar vervolgens moeten we ons realiseren dat de kosten (meer dan een miljoen euro!) op een andere manier verrekend gaan worden. Anders gezegd: het parkeren wordt niet meer betaald door de mensen die hun auto in het centrum neerzetten, maar door alle inwoners van onze gemeente, via de belastinginkomsten. Mensen die nu wellicht met de fiets naar het centrum gaan, of bijv. de mensen in Laag Zuthem of Heino, die wellicht nooit in Raalte hun boodschappen doen, gaan nu betalen voor het opheffen van het betaald parkeren in Raalte.

De belangrijkste reden om betaald parkeren in te voeren was het reguleren: zorgen dat er voldoende beschikbare ruimte is. Dat is gelukt.

Hoe gaan we dat doen als het betaald parkeren zou worden afgeschaft? Het instellen van een blauwe zone is mogelijk, maar die is er ook nu al. Toen de PvdA bij monde van Arie van der Wilt dat aan de ondernemersvereniging aangaf, antwoordde men dat 2 uur veel te kort is. Daarmee komt naar mening van de PvdA de beschikbaarheid op nieuw onder druk. Ofwel, zoals prof Mingardo dat aangeeft: “de centra worden minder aantrekkelijk, en de gemeenschap draait voor de kosten op”.

Kortom: de PvdA is een tegenstander van het afschaffen van het betaald parkeren, omdat dit niet in het belang van Raalte is.

Ook CDA en GB waren tot voor kort een grote tegenstander van het afschaffen. De PvdA is benieuwd naar de argumenten die hen van visie hebben doen veranderen?

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt