Door Gerrit Vrielink op 10 maart 2014

2e Kamerlid Tanja Jadnanansing en Ellen Holtmaat op werkbezoek ROC Landstede

bezoek Tanja Jadnanansing

Afgelopen maandag bezochten Tanja Jadnanansing, Michiel Emmelkamp en kandidaat PvdA-raadslid Ellen Holtmaat het MBO Landstede in Raalte. Jadnanansing is voor de PvdA woordvoerder MBO. Ze bezoekt bijna alle MBO-instellingen in Nederland om te horen wat er speelt. In Raalte stond allereerst een gesprek met de directie op het programma. Gesproken werd onder andere over de internationalisering binnen het MBO. De mogelijkheid, en soms verplichting, een stage of deel van het onderwijs in het buitenland te volgen. Vervolgens gingen Emmelkamp en Jadnanansing in gesprek met MBO-studenten die hun visie gaven op wat er kan verbeteren in het MBO. De nadruk lag op stages, het vinden van goede stageplaatsen, en het klaarstomen van de studenten voor een stagegesprek. Wat opviel, was de passie van de studenten voor hun vak. Daarna hebben de PvdA’ers een gesprek gevoerd met de docenten om ook hun visie voor het voetlicht te kunnen brengen. Afsluitend deden de studenten één op één hun verhaal via een enquête. De uitkomsten van deze enquête nemen de drie PvdA-politici mee in hun politieke stellingname.

Emmelkamp voert campagne voor de Europese verkiezingen en hoopt na 22 mei voor de PvdA plaats te nemen in het Europees parlement. Emmelkamp wil in het parlement de stem van de jongeren en met name MBO’ers laten horen. Hiertoe organiseert hij een schaduwparlement waarin MBO-studenten deelnemen en hun mening geven over kwesties die besproken worden in het Europees parlement. Enkele studenten uit Raalte hebben zich voor dit schaduwparlement aangemeld.

 

Gerrit Vrielink

Gerrit Vrielink

In 1951 geboren in het Gelderse Laren. Na mijn opleiding ben ik via Rijkswaterstaat bij het Zuiveringsschap Drenthe in Assen gaan werken. Ruim 10 jaar hebben wij in Rolde gewoond, toen nog een “rode” gemeente. Daar lid en actief geworden voor de PvdA. Sinds 1986 wonen we met veel plezier in Raalte en heb ik

Meer over Gerrit Vrielink