Raalte samen sterk

De PvdA Raalte werkt onverminderd hard aan een sociale en solidaire gemeente. Daarbij zijn onze speerpunten: (1) kwetsbare groepen maximaal ondersteunen, (2) voorzieningen, (3) onderwijs en (4) duurzaamheid.


oud PvdA-raadslid Herman Vermeulen overleden

door Gerrit Vrielink op 23 juli 2017

De oud fractievoorzitter van de PvdA in Raalte, Herman Vermeulen, is op 21 juni op 85 jarige leeftijd in Arnhem overleden. In de Stentor is een mooi eerbetoon over hem geschreven over zijn strijd voor de vestiging van openbaar onderwijs in het toen zeer katholieke Raalte. Het artikel is tot stand gekomen met dank aan

lees verder »

Kandidaten voor de Gemeenteraad gezocht!

door Harry Zengerink op 31 mei 2017
Foto Harry Zengerink

KANDIDATEN VOOR DE GEMEENTERAAD GEZOCHT! Waarom? Omdat we vanuit positiviteit en creativiteit een faciliterende gemeente willen vanuit het PvdA gedachtegoed. Onze gemeenteraadsfractie kenmerkt zich op dit moment door kwaliteit en dat willen we zeker handhaven voor de komende raadsperiode en het liefst uitbreiden. Wie? Wij roepen leden en niet-leden op hun belangstelling voor deelname aan

lees verder »

Tweede Kamer verkiezingen

door Harry Zengerink op 17 maart 2017

Beste PvdA vrienden, Ja, je ziet het goed, ik noem jullie mijn PvdA vrienden. Het is tijd om dingen anders te doen en anders te denken. De PvdA heeft een vreselijke klap in het gezicht gehad en het is tijd voor reflectie en verandering. Vriendschap is de basis, je houdt elkaar goed vast en maakt

lees verder »

Gratis parkeren in Raalte vanaf 3 april

door Arie van der Wilt op 28 februari 2017

De PvdA is er niet blij mee, maar het vrij parkeren is een feit. Vanaf 3 april kan iedereen vrij parkeren in Raalte, soms onbeperkt (groen) en soms met parkeerschijf (blauw). Iedereen denkt dat vrij parkeren de gemakkelijke oplossing is om drukte te genereren in het centrum. Onze stellige overtuiging is dat drukte/klandizie niet ontstaat

lees verder »

Ingezonden: Gouddelver in de gemeente Raalte

door Gerrit Vrielink op 14 december 2016

Toen de vacature voor ‘Gouddelver’ vanuit de gemeente Raalte beschikbaar kwam, werd Betty Oosterwechel uit Heeten nieuwsgierig. Nadat ze zich verdiepte in de vacature, schreef ze onderstaand opiniestuk op Salland Centraal. Het sluit mooi aan op de motie die PvdA-raadslid Arie van der Wilt eind september met succes door de Raad heeft geloodst om een

lees verder »

PvdA-Raalte wil strijdvaardiger Tweede Kamerfractie en lijsttrekker

door Gerrit Vrielink op 2 december 2016

Van pijnpunten naar strijdpunten, dat was de rode draad in de discussie op de ledenvergadering van de PvdA-Raalte, afgelopen woensdagavond bij café Laurels. Pijnpunten door 4 jaar regeren met de VVD, waarbij het eigen PvdA-geluid onvoldoende is gehoord. De PvdA-Raalte stuurt daarom een brief naar de kandidaat-lijsttrekkers en de Tweede Kamerfractie om zich strijdvaardiger en

lees verder »

Motie “SCHERP OP OUDERENZORG” op ledenvergadering PvdA Raalte aangenomen

door Herman Kamphuis op 1 december 2016

De PvdA is bezig met de voorbereiding van haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Op de ledenvergadering van de afdeling Raalte op 30 november is een motie van Herman Kamphuis over de verbetering van de ouderenzorg aangenomen. De motie luidt als volgt: De ledenvergadering van de PvdA-Raalte, bijeen op 30-11-2016, is van

lees verder »

Sporthal Hoogerheyne Heino naar Sportbedrijf Raalte?!

door Arie van der Wilt op 10 november 2016

De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de aanwezigheid van voorzieningen in alle kernen. Die voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid. In vrijwel alle kernen zijn inmiddels MFA’s beschikbaar. Onder voorzieningen vallen ook de sportaccommodaties. Hoewel de PvdA zich daartegen altijd heeft verzet, is op dit terrein de afgelopen jaren een stevige

lees verder »

Muziekonderwijs voor de jeugd in de gemeente Raalte van levensbelang

door Arie van der Wilt op 10 november 2016

De PvdA betreurt nog steeds de bezuiniging op het muziekonderwijs, dat heeft geleid tot het geheel wegvallen van deze voorziening binnen onze gemeente. Gelukkig is er nu een initiatief van het Muziek Netwerk Salland, dat erop is gericht opnieuw muziekonderwijs mogelijk te maken binnen de scholen. Wij vinden dit een uitstekend initiatief. Eén van de

lees verder »

Nieuwe school De Korenbloem bouwen of tijdelijke schoolwoningen?

door Arie van der Wilt op 10 november 2016

De PvdA vindt goed onderwijs van levensbelang. We leven in een kennismaatschappij, waarbinnen volgens deskundigen een kloof aan het ontstaan is juist op het gebied van het al dan niet beschikken over die kennis. We kunnen dan ook niet voldoende aandacht hebben voor goed onderwijs. Voor de ontwikkeling is goed onderwijs noodzakelijk en voor goed

lees verder »